Kapitan int.
Feliks BŁOJ


Imiona rodziców

Władysław, Magdalena Treczek

Data urodzenia

20 XI 1900

Miejsce urodzenia

Kotlin pow. jarociński

Życiorys cywilny

W WP od 1919 Przydzielony do 15 baonu sap. Mianowany Podporucznik w 1922 Służył w Wydz. Rachunkowości i Szefostwie Int. DOK IX Od 1936 w Kierownictwie Zaopatrzenia Int. jako odbiorca włókienniczy W 1939 w Dowództwie Grupy Obrony Lwowa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 118; MKat., 1917/A; A. Leinwand, Dokumenty obrony Lwowa 1939

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry