Starszy posterunkowy PP
Józef ŻURAWSKI


Imiona rodziców

Jakub, Jadwiga Maciejko

Data urodzenia

31 X 1901

Miejsce urodzenia

Podkamień

CV wojskowe

W policji od 1 IV 1923 Ostatnio służbę pełnił w woj. tarnopolskim w pow. borszczowskim: zastępca komendanta Post. w Burdiakowcach (1938) Komendant Post. w Gusztynie (1939) Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (25), 373

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry