Starszy posterunkowy PWŚl.
Jan WOŻNIAK


Imiona rodziców

Antoni,

Data urodzenia

30 XI 1900

CV wojskowe

W PWŚl. od 16 IV 1924 Do 22 II 1939 pełnił służbę w Komisariace w Szarleju pow. świętochłowicki (później pn. Piekary śląskie) Przeniesiony został na Posterunku w Mostach na Zaolziu Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 I 1929

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/3 (58), 2354 1021

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry