Posterunkowy PP
Michał WIERZCHOWSKI


Imiona rodziców

Jakub, Józefina

Data urodzenia

31 III 1912

Miejsce urodzenia

Bolechowice

CV wojskowe

Do policji przyjęty 25 VIII 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. 30 IX 1937 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. krakowskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę na Posterunku w Mogilanach pow. krakowski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (88), 5360

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry