Przodownik PP
Tymoteusz STALKOWSKI


Imiona rodziców

Jan, Stanisława Starczyńska

Data urodzenia

24 I 1898

Miejsce urodzenia

Szamów

CV wojskowe

W policji początkowo służbę pełnił (od 18 XI 1918) jako goniec w Komendzie Powiatowej w Kutnie W WP od 15 IX 1920 do 29 III 1922 Ponownie przyjęty do policji 29 III 1922 jako post. na Posterunku w Gostyninie Od 13 X 1936 - i nadal we wrześniu 1939 - zastępca komendanta Post. w Gostyninie Starszy posterunkowy mian. 19 I 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 030/1 (91), 1681

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry