Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r518132706,HARDEK.html
2022-12-02, 14:06

Posterunkowy PP
Tomasz HARDEK


Imiona rodziców

Jan, Aniela

Data urodzenia

21 XII 1901

Miejsce urodzenia

Wierzbowiec

CV wojskowe

Co najmniej od 1934 służbę pełnił w policji woj. stanisławowskiego We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Kołaczkowicach pow. kołomyjski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/3 (56), 2584

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony