Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r52149871270,AWTUSZEWSKI.html
29.05.2024, 23:39

Porucznik sap. rezerwy
Kazimierz AWTUSZEWSKI


Imiona rodziców

Aleksander, Aleksandra Polaniewicz

Data urodzenia

19 VIII 1904

Miejsce urodzenia

Podroś pow. wołkowyski

Życiorys cywilny

Państwowa Szkoła Techniczna w Wilnie (1927) SPRSap. w Modlinie (1929) Mianowany Podporucznik ze starsz. 1 I 1932 Przydzielony do 3 baonu sap., w którym odbywał ćwiczenia rezerwy jako dca plut. Mierniczy w Dyrekcji Lasów Państwowych w Wilnie

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 4; MKat., 1796/A; Tragedia katyńska. Polscy inżynierowie i technicy, jeńcy Kozielska, Starobielska i Ostaszkow straceni w Katyniu i innych miejscach zagłady opr. T. Skarzyński; R. Wołągiewicz, Katyń w albumach rodzinnych

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony