Przodownik PP
Tadeusz ROZPĘDEK


Imiona rodziców

Wojciech, Antonina Stefańczyk

Data urodzenia

13 X 1897

Miejsce urodzenia

Dziepłocia

CV wojskowe

W policji od 1921|Ostatnio służbę pełnił w pow. kieleckim Na Post. w Piekoszowie 1 II 1935 przeniesiony na Posterunek w Chęcinach jako komendant Od 16 IX 1937 – i nadal we wrześniu 1939 – komendant Posterunku w Samsonowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/3 (65), 5561

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry