Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r52325502,OTREBSKI.html
2022-06-27, 07:45

St. Posterunkowy PWŚl.
Edward OTRĘBSKI


Imiona rodziców

Edward,

Data urodzenia

6 V 1910

CV wojskowe

W PWŚl. od 1934 Do 26 III 1935 w Kdzie Rez. w Katowicach Następnie na Posterunku w Gorzycach pow. rybnicki 22 XII 1938 deleg. na Zaolzie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/4 (37), 2102

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony