Kapitan piech.
Paweł Mieczysław GDULA


Imiona rodziców

Józef, Maria Kozłowska

Data urodzenia

25 I 1905

Miejsce urodzenia

Monasterz pow. przeworski

Życiorys cywilny

Gimnazjum w Przemyślu (1925) SPchor. w Warszawie (1926) OSPiech. (1928) Służył w 5 p. podh. jako dca plut. i komp. W 1933 odbył przeszkolenie w CWSap. Od 1935 studiował w WSWoj. Oficer baonu KOP „Bereźne” W 1939 dca 9 komp. 97 pp rezerwy

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 668; CAW, Ap 8315, 8388; MKat., Zbiór rel. i opr.; M. Rubas, Katyńska lista strat polskich formacji granicznych

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry