Starszy posterunkowy PP
Nikodem KOWAŁKOWSKI


Imiona rodziców

Józef, Maria Ponczerska

Data urodzenia

31 V 1899

Miejsce urodzenia

Czarzach

CV wojskowe

W WP od 1920 do 1923 Kapral W policji od 1 IX 1923 Ostatnio służbę pełnił w pow. tucholskim – do 25 X 1938 na Posterunku w Bysławiu, skąd przeniesiony został na stanowisko komendanta Post. w Cekcynie Tam służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1935

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 023/2 (13), 3467

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry