Major aud.
Kazimierz TABĘCKI


Imiona rodziców

Antoni, Maria Zbijewska

Data urodzenia

13 VI 1887

Miejsce urodzenia

Leśniki pow. brzeżański

Życiorys cywilny

Do WP wstąpił w 1918 w stopniu chorążego Uczestnik wojny polsko-bolszewickiej w szeregach I baonu etap Po wojnie odkomenderowany z 52 pp Ukończył studia prawnicze na Uniwersytecie Lwowskim Następnie pełnił służbę w Oddz. V Szt. Gen. W 1932 prokurator przy Wojsk. Sądzie Okr. nr X Od 1934 kierownik Okr. Sądu Wojsk. nr VI we Lwowie. Kapitanze starsz. 1 VI 1919 Mgr prawa

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3341; CAW, Ap 3551; RO 1924; RO 1932

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry