Starszy przodownik PP
Jan SADOWSKI


Imiona rodziców

Józef, Wiktoria

Data urodzenia

1904

Miejsce urodzenia

Nowodworce

CV wojskowe

Początkowo służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego 29 III 1936 przeniesiony do woj. wołyńskiego We wrześniu 1939 komendant Posterunku w Kiwercach pow. łucki

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/1 (15), 4919

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry