Przodownik PP
Mikołaj KRÓL


Imiona rodziców

Walenty,

Data urodzenia

19 V 1889

CV wojskowe

Służbę pełnił w pow. krasnostawskim – w 1921 na stanowisku komendanta Post. w Zakrzewie, w l. 1926–1931 komendant Posterunku w Kraśniczynie, od 1934 komendant Posterunku w Izbicy Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/2 (92), 2007

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry