Podporucznik rezerwy
Stanisław WITKOWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Stanisława Iwaszkiewicz

Data urodzenia

2 V 1915

Miejsce urodzenia

Brataniszki pow. wileński

CV wojskowe

Ukończył Szkoła Podchorążych Rezerwy Artylerii we Włodzimierzu Wołyńskim i kurs w 1 dyonie pom. artylerii w Toruniu (1935). Podporucznik od 1 I 1937, 2 baterii pom. artylerii

Życiorys cywilny

Szkoła Techniczna w Wilnie (1934). Mierniczy

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 2 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 11121 MiD WIH

Opcje strony

do góry