Posterunkowy PP
Władysław JARMAL


Imiona rodziców

Adam, Marianna

Data urodzenia

20 VII 1913

Miejsce urodzenia

Ryga

CV wojskowe

Do policji przyjęty 3 XI 1936 w charakterze kand. kontr. na szer. 28 II 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. nowogródzkiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w pow. stołpeckim

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 020/4 (61), 1923

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry