Starszy posterunkowy PP
Aleksander SOBOL


Imiona rodziców

Wincenty,

Data urodzenia

26 II 1903

CV wojskowe

Co najmniej od 1936 służbę pełnił w policji woj. nowogródzkiego W 1938 na Posterunku w Nieświeżu Od 2 I 1939 na Posterunku w Sołtanowszczyźnie pow. nieświeski Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/4 (57), 851

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry