Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r540432412,WOLANIUK.html
28.05.2024, 14:57

Podporucznik rezerwy
Aleksander WOLANIUK


Imiona rodziców

Grzegorz,

Data urodzenia

15 II 1897

Miejsce urodzenia

Korost Wołyń

CV wojskowe

W 1920 : oddziałach gen. StanisławBułaka-Bałachowicza. 26 IV 1928 podporucznik ze starszeństwem 1 VI 1919. 10 Dyon Taborów: 3 Dyon Taborów

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: Pracował w administracji państwowej w Grodnie.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Żonaty
Dziecko

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 5 IV 1940 Muz. Kat.

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 2518, 11672 MiD WIH

Opcje strony