Starszy posterunkowy PP
Jan Tomasz KOWALSKI


Imiona rodziców

Antoni, Aniela Makucha

Data urodzenia

26 XII 1905

Miejsce urodzenia

Nowa Wieś

CV wojskowe

Ukończył Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Do służby w policji woj. poleskiego przyjęty 4 IV 1929 jako post. Przydzielony do pow. brzeskiego We wrześniu 1939 pełnił służbę w Komendzie Wojewódzkiej w Brześciu n. Bugiem

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (24), 1239

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry