Podporucznik rezerwy
Eugeniusz ROKICKI


Imiona rodziców

Antoni, Bronisława Łaniewska

Data urodzenia

28 VII 1907

Miejsce urodzenia

Kochanów gubernia mohylowska

CV wojskowe

Seminarium Nauczycielskie w Świsłoczy (1930). Nauczyciel w szkole powszechnej w Nowym Dworze, woj. białostockie, następnie w Jagintach. Inicjator budowy Szkoła w tej miejscowości. Instruktor pw. Aresztowany przez NKWD w Grodnie

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Aniela Tracz
Krystyna Zofia Anna

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 054/3 5 V 1940 Ostatnia droga, Białystok 1998

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

MiD WIH

Opcje strony

do góry