Kapitan piech.
Edward LEWANDOWSKI


Imiona rodziców

Adam, Waleria Malinowska

Data urodzenia

21 II 1893

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Ukończył 6 klas gimnazjum Uczestnik strajku szkolnego 1905 Członek Drużyny Skautingowej im. Romualda Traugutta W I wojnie w armii rosyjskiej W 1917 członek Związku Wojskowych Polaków Zorganizował dwie polskie komp. W 3 Dywizji Strzelców Polskich – wstąpił do I Korpusu Polskiego Po jego demobilizacji od 7 XI 1918 w WP w sztabie Dywizji Litewsko Białoruskiej W marcu 1919 brał udział w obronie Lwowa Od czerwca tegoż roku w sztabie VI Armii. Walczył na frontach wołyńskim, podolskim i południowym Po wojnie w sztabie 20 Potem 18 DP W l. 1928–1931 dowódca komp. baonu manewrowego Dywizyjny Kurs Podchorążych Od 1933 pełnił służbę w KOP na stanowisku kier. ref. statystyki i studiów Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 051/2 (35), 438

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry