Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5450733213,KOSMALSKI.html
21.04.2024, 10:27

Posterunkowy PP
Józef KOSMALSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Rozalia

Data urodzenia

30 XII 1903

Miejsce urodzenia

Bożysławów

CV wojskowe

W policji od 16 V 1929 We wrześniu 1939 Służbę pełnił na Posterunku w Koszlakach pow. zbaraski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/1 (43), 2180

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony