Starszy posterunkowy PP
Franciszek SROKOWSKI


Imiona rodziców

Izydor, Katarzyna Witowska

Data urodzenia

16 X 1897

Miejsce urodzenia

Oleszkowie

CV wojskowe

Od września 1914 do kwietnia 1915 w Legionach Polskich Następnie w armii austriackiej W policji od 16 X 1924 na Posterunku w Błudnikach pow. stanisławowski Ukończył 16 XII 1924 Szkołę Posterunkowych w Stanisławowie Kurs dla szeregowych w Żyrardowie pow. błoński (4 XII 1929) Początkowo służbę pełnił w pow. kołomyjskim na Posterunku w Matyjowcach (od 5 XII 1925) Od 12 VI 1928 w Chlebiczynie Leśnym Od 30 IX 1929 w Kworzowie Od 30 III 1930 w Jabłonowie Od 18 II 1932 na Posterunku w Żurowie pow. rohatyński Od 7 XII 1934 w Stanisławowie w Komisariace Od 6 III 1936 - i nadal we wrześniu 1939 - na Posterunku Kolonia

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/3 (76), 287

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry