Kapitan piech.
Józef Antoni RUSCHAR


Imiona rodziców

Fryderyk, Julia Salomon

Data urodzenia

18 III 1898

Miejsce urodzenia

Mszana Dolna pow. limanowski

Życiorys cywilny

Od 1918W WP w 5 pp Leg. Potem w 66 pp Ukończył CSPodof. Piech. nr 2 (1922) Od marca 1933 w KOP (baony „Borszczów”, „Suwałki”, „Kopyczyńce”) W 1939 w 41 pp Ostatnio dca III baonu w 3 pp „Grodzieńskim” Awansowany do stopnia Kapitanze starsz. 19 III 1937

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 2824; CAW, Ap 9616, 9217, 9184, 9170, 9001, 7563; ARS; MKat., Zbiór rel. i opr.; T. Kryska-Karski, Materiały do historii Wojska Polskiego

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry