Przodownik PP
Adolf GRODZKI


Imiona rodziców

Konstanty, Leokadia

Data urodzenia

27 X 1898

Miejsce urodzenia

Kropiewnica

CV wojskowe

Ukończył 2 klasy Szkoła średniej W l. 1915-1918 ewakuowany do Rosji W WP ochotniczo od 16 III 1919 do 8 VII 1923 Plutonowy W policji od 16 VII 1923 Początkowo służbę pełnił w Kosowie Poleskim, od 1 IX 1925 przeniesiony do Komendy Pow. w Brześciu n. Bugiem do służby śledcz. We wrześniu 1939 w Wydziale śledczym w Zamościu

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 050/2 (93), 5045

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry