Starszy przodownik PP
Leon BARTNIK


Imiona rodziców

Michał, Agnieszka

Data urodzenia

3 IV 1901

Miejsce urodzenia

Rzeczyca Ziemiańska

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Służbę pełnił na Kresach, m.in. w policji woj. wołyńskiego Potem w pow. włodawskim, m.in. na Posterunku w Opolu Od 1937 do września 1939 komendant Posterunku w Urszulinie pow. włodawski

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 012/1 (37), 1379

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry