Starszy posterunkowy PP
Czesław MODZELEWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Władysława Jastrzębska

Data urodzenia

27 XII 1902

Miejsce urodzenia

Zamość

CV wojskowe

W policji od 1 VIII 1927 Początkowo służył w Komendzie Powiatowej w Białymstoku Następnie w pow. bielskim na Posterunku w Wyszkach (od 16 IX 1927) i Brańsku (od 1 XI 1929) 30 VI 1931 przeniesiony został do IV Komis. m. Poznania Potem służbę pełnił na Kresach – w woj. poleskim na Posterunku w Nowych Czerwiszczach pow. koszyrski (od 3 IX 1932) W woj. białostockim na Posterunku w Tobolach pow. grodzieński (od 7 XII 1932) Następnie w pow. brzeskim na Posterunku w Kamieńcu Litewskim (od 10 II 1936) Dmitrowiczach (od 12 I 1938) Tam nadal służył we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. [4] (2)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry