Porucznik rezerwy
Józef DĄBROWSKI


Imiona rodziców

Franciszek, Ewa Żwiryk

Data urodzenia

12 III 1888

Miejsce urodzenia

Strachocin k. Sanoka

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej: armia austriacka W niewoli ros. Następnie komendant kompanii sztabowej w armia gen. Hallera

CV wojskowe

Porucznik ze starszeństwem 1 VI 1919 Okręg Korpusu I

Życiorys cywilny

Urzędnik bankowy w Warszawie

Małżonka i dzieci

Jarkiewicz
Edmund

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 025/1 9 IV 1940 Muz. Kat. AM 1557

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW AP 3448 MiD WIH

Opcje strony

do góry