Starszy posterunkowy PP
Józef ŁUKOWSKI


Imiona rodziców

Teodor, Julianna Grabowska

Data urodzenia

25 III 1897

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 w oddziałach gen. Bułak Bałachowicza W policji od 1923 Służył w pow. nowogródzkim, m.in. w Komendzie Powiatowej w Nowogródku 2 V 1930 przeniesiony na stanowisko komendanta Post. Kolejowego w Baranowiczach. W 1937 skierowany do woj. kieleckiego z przydziałem na Posterunku w Kunowie pow. opatowski Tam do września 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/2 (47), 3883

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry