Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r55909272,HECKA.html
2022-08-19, 03:35

Podporucznik piech. rezerwy
Stanisław HĘĆKA


Imiona rodziców

Jan, Eleonora Szkudlark

Data urodzenia

10 X 1902

Miejsce urodzenia

Rososzyca pow. ostrowski

Życiorys cywilny

W WP służył ochotniczo w 1 baonie wartowniczym (1919) Potem w 14 pap (1920) Odbył ćwiczenia rezerwy w 58 pp (1926) 60 pp (1927) 29 pp (1928) 56 pp (1933, 1937, 1938) W 1939 w OZ 25 DP Kierownik Szkoły powszechnej

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3548; CAW, Ap 2961, KKiMN 15345838; MKat., Zbiór rel. i opr.

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony