St. Przodownik PWŚl.
Wincenty SZYMURA


Imiona rodziców

, Marianna

Data urodzenia

28 IV 1895

Miejsce urodzenia

Rowień

CV wojskowe

W I wojnie w armii niemieckiej Od 6 VI 1919 do 8 VII 1920 w Armii gen. Hallera Członek POW Górnego Śląska (od 9 VII do 19 IX 1920) Następnie w PG.l. 18 VI 1922 przejęty na etat PWŚl. Do 9 IX 1923 służbę pełnił w Komisariace w Wirku pow. katowicki Przeniesiony do I Komis. w Katowicach 4 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego We wrześniu 1939 nadal w I Komis. w Katowicach Przodownik mian. 1 VII 1930 Starszy przodownik - 31 III 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 038/1 (41), 385

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry