Kapitan
Adam KOWALCZYK


Imiona rodziców

Jan, Józefa

Data urodzenia

11 X 1894

Miejsce urodzenia

Nowa Wieś pow. szamotulski

Działalność do 1918 r.

Uczestnik I wojny światowej Powstaniec wielkopolski

CV wojskowe

Uczestnik wojny 1920 Szkoła Oficerska w Poznaniu : 68 i 56 Pułk Piechoty Od 1930 w KOP Kapitan od 1928

Losy we wrześniu 1939 r.

Przydział: VIII 1939 Kwatermistrz 3 Pułk Piechoty KOP.

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Melania
Danuta Janina

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 052/4 27 IV 1940 AM 3849

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 11418, Odrz. 25 I 1937 MiD WIH

Opcje strony

do góry