Starszy posterunkowy PP
Jerzy BABIŃSKI


Imiona rodziców

Józef, Melania

Data urodzenia

6 II 1911

Miejsce urodzenia

Radzików

CV wojskowe

Ukończył średnią szkołę ogrodniczą Podporucznik piech. rezerwy (73 pp) W policji od 3 IV 1934 Ukończył Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Służbę pełnił na Posterunku w Ruszczy pow. krakowski Starszy posterunkowy mian. 1 III 1936

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 044/1 (13), 2829

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry