Podpułkownik w stanie spoczynku
Józef SERUGA


Imiona rodziców

Piotr, Maria Chlebek

Data urodzenia

9 I 1886

Miejsce urodzenia

Majątek Łapczyca pow. bocheński

CV wojskowe

Wydziału Filozofii UJ. W 1920 w CAW oraz w kompanii telegraf. nr 2. Podpułkownik. 1 VII 1925. Szef łączności Dowództwo Okręgu Korpusu V. Od 1929 w stanie spoczynku

Życiorys cywilny

Małżonka i dzieci

Michalina Pajerska

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 022/3 9 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 10451, 17815, 8510, 15159, Medal Niepodległości 9 X 1933 MiD WIH

Opcje strony

do góry