Przodownik PWŚl.
Karol SZYMIK


Imiona rodziców

Jan, Katarzyna

Data urodzenia

3 IV 1889

Miejsce urodzenia

Łazy

CV wojskowe

Służył w Żand. Kraj. Ks. Cieszyńskiego W PWŚl. od 15 VII 1922 Do końca lat dwudziestych służbę pełnił w pow. bielskim Następnie lublinieckim - na Posterunku w Woźnikach do 20 XII 1938 2 X 1938 deleg. do pow. frysztackiego Od 21 XII 1938 na Posterunku w Pudłowie

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/4 (68), 2384

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry