Posterunkowy PP
Bolesław Kazimierz MOCEK


Imiona rodziców

Franciszek,

Data urodzenia

1916

CV wojskowe

Do policji przyjęty 7 XII 1937 w charakterze kand. kontr. na szer. Z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 II 1939 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Przydzielony do woj. stanisławowskiego Tam służył we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 054/1 (15), 2563

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry