Kapitan piech.
Lucjan Rafael ŁUKAWSKI


Imiona rodziców

Jan, Anna Głuszko

Data urodzenia

3 III 1897

Miejsce urodzenia

Rzeszów

Życiorys cywilny

Uczestnik I wojny światowej W latach 1918–1936 służył w 17 pp 60 pp Baon KOP „Hoszcza” Od 21 V 1936 kierownik referatu w Oddz. Ogólno Organizacyjnym Dtwa KOP

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 1945; CAW, Ap 2016, 433+951; ARS

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry