Posterunkowy PP
Tadeusz KLAUS


Imiona rodziców

Wojciech,

Data urodzenia

25 X 1912

CV wojskowe

Do policji przyjęty 14 V 1937 kandydat kontraktowy na szeregowego z przydziałem do Grupy Rez. PP w Warszawie 1 VI 1938 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany na Posterunku w Sernikach pow. lubartowski Tam pełnił służbę we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/3 (96), 2516

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry