Starszy posterunkowy PP
Leon MACKIEWICZ


Imiona rodziców

Michał, Anna Ilicz

Data urodzenia

2 X 1896

Miejsce urodzenia

Pińsk

CV wojskowe

W policji od 15 X 1920 przyjęty do Komendy Woj. w Brześciu n. Bugiem Następnie skierowany do woj. łódzkiego Przez wiele lat służbę pełnił w pow. łódzkim, m.in. na Posterunku w Czarnocinie Skąd w 1929 przeniesiony na Posterunek w Radogoszczu Tam nadal we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 033/2 (1), 4260

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry