Starszy posterunkowy PP
Jan CHYLIŃSKI


Imiona rodziców

Julian, Anna Żbikowska

Data urodzenia

12 I 1908

Miejsce urodzenia

Chyliny

CV wojskowe

W policji służył od 1 VIII 1930 w pow. sochaczewskim Następnie od 3 IX 1932 w Brześciu n. Bugiem . w Kdzie Pow., od 2 X 1934 w Wydz. śledcz., potem w pow. brzeskim . od 4 VII 1936 kmdt Post. w Kamienicy Żyrowieckiej Od 9 XII 1938 do września 1939 w Ratajczycach Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 026/4 (48), 3753

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry