Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r5709148738,FALBA.html
2022-05-17, 22:12

Posterunkowy PP
Stanisław FALBA


Imiona rodziców

Andrzej,

Data urodzenia

1899

CV wojskowe

We wrześniu 1939 w Służbie Pomocniczej PP w pow. pułtuskim

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 058/2 (62), 4638

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony