Starszy posterunkowy PP
Antoni PIERNIKARSKI


Imiona rodziców

Adam, Antonina Schubart de Klefeld

Data urodzenia

29 XI 1901

Miejsce urodzenia

Kamionka Strumiłowa

CV wojskowe

W WP ochotniczo od 16 VI 1919 do 17 XI 1920 24 Pułk Strzelców Kaniowskich 66 Pułk Strzelców Kaszubskich W policji od 1 V 1924 Służbę pełnił w woj. tarnopolskim na Posterunku w: Buczaczu (od 13V1924) W pow. Buczackim w Kośmierzynie (od 6 VII 1925) Koropcu (od 1VI 1931) – od 1 II 1936 zastępca komendanta. Od 15 IX 1938 – i nadal we wrześniu 1939–w Komisariace w Tarnopolu Starszy posterunkowy mian. 1 II 1937

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 045/1 (88), 4820

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry