Starszy przodownik PP
Walerian HOŁUBASZ


Imiona rodziców

Antoni, Stefania Zacharjasiewicz

Data urodzenia

11 VIII 1891

Miejsce urodzenia

Śniatyń

CV wojskowe

Ukończył 2 semestry Akademia Handlowa we Lwowie W l. 1912-1914 w Drużynach Strzeleckich w Kołomyi Od 15 XI 1918 do 13 VII 1919 w POW w Kołomyi, następnie w żand. Kraj. Polskiej. Od 1 XII 1919 w PP w Przemyślu. Od 4 III 1921 w pow. przeworskim. Od 10 X 1921 w Okręg. Rez. PP w Stanisławowie. Komendant Post. w Mikuliczynie pow. nadwórniański (1921) i Jastkowie pow. lubelski (od 20 X 1923) Zwolniony 31 VIII 1924 Ponownie przyjęty 16 III 1925 do Komisariatu Miejsk. w Stanisławowie, od 3 VI 1925 w jego Eksp. w Knihyniczach. Od 20 XII 1926 komendant Posterunku w Błudnikach pow. stanisławowski. Od 24 X 1927 w Stanisławowie . w Komendzie Powiatowej, od 21 I 1932 w Urzędzie śledcz., w ref. rozpoznania spraw komunistycznych, od 28 II 1935 w Komisariace Od 26 IX 1935 Nadal we wrześniu 1939 . sekretarz Komendy Pow. w Stanisławowie Starszy przodownik mian. 1 I 1938

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 016/1 (69), 987

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry