Podporucznik rezerwy
Władysław POBĘDZA


Imiona rodziców

Jan, Maria

Data urodzenia

11 X 1911

Miejsce urodzenia

Maszkowie pow. miechowski

CV wojskowe

Seminarium Nauczycielskie

Życiorys cywilny

SPRPiech. w Zambrowie. Wcielony do 10 pp, następnie przeniesiony do baonu KOP „Łużki”. Podporucznik mianowany starsz. 1 I 1936

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 032/3 14 IV 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 14761 Tajne Dz. Perz 1938 r. MiD WIH

Opcje strony

do góry