Przodownik PP
Leon POŁOM


Imiona rodziców

Paweł, Klara

Data urodzenia

24 II 1900

Miejsce urodzenia

Śliwica Wielka

CV wojskowe

W policji od 1 IV 1924 w woj. pomorskim Służył w Tucholi, Tczewie, Wejherowie, Gdyni, potem w Warszawie Ukończył 14 XII 1933 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Od 17 VII 1934 w woj. wołyńskim, m.in. w Łucku Od 1936 w pow. krzemienieckim, w Komisariace w Krzemieńcu (do 19 VIII 1937) Od 25 II 1938 komendant Posterunku w Łanowcach 8 VI 1939 został przeniesiony na Posterunek w Wyszogródku Starszy posterunkowy mian. 1 VII 1929 Przodownik – 1 IV1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/1 (79), 1811

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry