Posterunkowy PP
Zygmunt KOWALCZYK


Imiona rodziców

Michał, Marianna Dąbrowska

Data urodzenia

21 III 1911

Miejsce urodzenia

Warszawa

CV wojskowe

Do policji przyjęty 20 X 1934 z przydziałem do KG 17 II 1935 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski skierowany do woj. poleskiego – od 12 I 1938 służbę pełnił w I Komis. w Brześciu n. Bugiem, skąd 4 VII 1938 przeniesiony został na Posterunku w Mokranach pow. brzeski. Od 3 X 1938 ponownie w II Komis. w Brześciu n. Bugiem Tam też we wrześniu 1939

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 027/2 (100), 1945

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry