Podpułkownik
Artur Saturnin WIŚNIEWSKI


Imiona rodziców

Antoni, Józefa Pieracka

Data urodzenia

14 XII 1889

Miejsce urodzenia

Lwów

CV wojskowe

W 1920 asystent w Wojsk. Sądzie Okr. w Warszawie. 1921–1928 kierownik Wojsk. Sądu Rej. w Siedlcach. Podpułkownik od 1 I 1936. Od 1937 w Dep. Sprawiedliwości MSWojsk

Życiorys cywilny

Uniwersytet Jana Kazimierza, dr praw.

Małżonka i dzieci

Maria Małowiecka
Józef

Obóz jeniecki

Kozielsk

Lista wywozowa

L.W. 017/2 1940

Miejsce śmierci

Katyń

Informacje archiwalne

CAW, AP 729, 15869, 8912, 17077, Krzyż Walecznych 1331664, Krzyż Zasługi 30155 MiD WIH

Opcje strony

do góry