Katyń 1940

https://katyn.ipn.gov.pl/kat/ludzie/ofiary/baza-wyszukiwarka/r57916764,BADYLAK.html
18.04.2024, 17:24

Przodownik PP
Władysław BADYLAK


Imiona rodziców

Józef, Katarzyna Drożdż

Data urodzenia

7 I 1896

Miejsce urodzenia

Pogwizdowie

CV wojskowe

Od 21 VIII 1914 w Legionach Polskich ps. „Kos” Potem PKP Internowany Od 13 III 1919 w żand. Kraj. Polskiej W policji od 1 XII 1919 na Posterunku w Uściu Solnym pow. bocheński Ukończył w 1932 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Mostach Wielkich pow. żółkiewski Następnie służył w woj. kieleckim - w 1932 zastępca komendanta Post. Oksa pow. jędrzejowski Od 1933 aż do września 1939 komendant Posterunku Złotniki pow. mielecki Przodownik mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 019/2 (2), 5322

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony