Starszy posterunkowy PP
Józef PIECHOTA


Imiona rodziców

Józef, Marianna Karaś

Data urodzenia

15 I 1901

Miejsce urodzenia

Jastrzębia

CV wojskowe

W WP od 1919 Ukończył 28 III 1931 Normalna Szkoła Fachowa dla Szeregowych PP w Sosonowcu Od 16 XI 1927 służył w policji woj. kieleckiego – w pow. będzińskim i Kielcach 26 VIII 1929 przeniesiony do woj. poleskiego Od 1 V 1931 w Brześciu n. Bugiem –w Komendzie Powiatowej i Komis. Komendant Post.w pow. brzeskim w: Kustyniu (od 4 VII 1936) Łyszczycach (do 4 VII 1938) Adamkowie (od 20 VII 1938) – Tam nadal we wrześniu 1939 Starszy posterunkowy mian. 1 IV 1934

Życiorys cywilny

Obóz jeniecki

Ostaszków

Lista wywozowa

L. 05/1 (70)

Miejsce śmierci

Miednoje

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry