Porucznik adm. posp. rusz.
Stanisław CICHECKI


Imiona rodziców

Jan, Maria Białoń

Data urodzenia

24 IV 1898

Miejsce urodzenia

Słomka pow. limanowski

Życiorys cywilny

Ukończył Seminarium nauczycielskie W latach 1916–1918 służył w armii austriackiej, gdzie ukończył szkołę oficerską W WP od 1919 Przydzielony do 1 p. podh. Następnie służył w Wojsk. Zakładzie Gosp. 1 p. adm. gosp Mianowany Podporucznik w 1920 Przydzielony do oficerskiej kadry OK VI Urzędnik

Obóz jeniecki

Starobielsk

Lista wywozowa

L.S. 3701; MKat., 2077/A

Miejsce śmierci

Charków

Informacje archiwalne

Opcje strony

do góry